استاد محمود فرشچیان
  • استاد محمود فرشچیان در سال 1308هجری شمسی در شهر هنر پرور اصفهانبدنیا آمد.محیط سرشار از ذوق و هنر اصفهان او را به شوق آور تا به نقاشی رو آورشود.او در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان از محضر استادانی چون حاج میرزاآقاامامی و عیسی بهادری تعلیم گرفت.سپس مطالعه و جستجو و کار را برای ادامه ی  هنر خویش آغاز کرد تا آنجا که توانست نقاشی ایرانی(مینیاتو)را در آ...
  • استاد محمود فرشچیان در سال 1308هجری شمسی در شهر هنر پرور اصفهانبدنیا آمد.محیط سرشار از ذوق و هنر اصفهان او را به شوق آور تا به نقاشی رو آورشود.او در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان از محضر استادانی چون حاج میرزاآقاامامی و عیسی بهادری تعلیم گرفت.سپس مطالعه و جستجو و کار را برای ادامه ی  هنر خویش آغاز کرد تا آنجا که توانست نقاشی ایرانی(مینیاتو)را در آثار بدیع خویش ارائه نماید و رابطه ی این هنر با مذهب و ادبیات و آداب و رسوم ما به نحو بسیار مطلوبی نشان دهد.
بیشتر

استاد محمود فرشچیان  22 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 22 آیتم
نمایش 1 - 12 از 22 آیتم