خط خطی

بررسي ويژگي هاي هنر نقاشي خط

 

  • «نقاشي خط» به عنوان مکتبي نوپا و اصيل در هنر معاصر ايران شناخته مي‌شود. مکتبي که‌ عنصر«خط و خوشنويسي» با تکيه بر وجه تصويري‌اش، خمير مايه اصلي آن را تشکيل داده و محتواي آثار در شکل و ظاهر بصري آن نشان داده مي‌شود. بنابراين خوانا بودن عبارات، کلمات و جملات هدف اصلي نبوده و هويت بخشي به آثار از عمده دلمشغولي‌هاي هنرم...

بررسي ويژگي هاي هنر نقاشي خط

 

  • «نقاشي خط» به عنوان مکتبي نوپا و اصيل در هنر معاصر ايران شناخته مي‌شود. مکتبي که‌ عنصر«خط و خوشنويسي» با تکيه بر وجه تصويري‌اش، خمير مايه اصلي آن را تشکيل داده و محتواي آثار در شکل و ظاهر بصري آن نشان داده مي‌شود. بنابراين خوانا بودن عبارات، کلمات و جملات هدف اصلي نبوده و هويت بخشي به آثار از عمده دلمشغولي‌هاي هنرمندان اين مکتب‌ به شمار مي‌رود.
  • هنرمندان اين مکتب با رجوع به عناصر هنرهاي سنتي، تزييني و ديني و به ويژه‌ خوشنويسي و در راس آن قالب «سياه مشق»خط نستعليق، کتيبه نويسي‌ها، خطوط تزييني‌ به شکل حيوانات، مرغ بسمله‌ها، طغرا نويسي‌ها...در به‌کارگيري و تاثيرپذيري از آنها، از هيچ‌ کوششي فروگذار نکرده‌اند. نيز استفاده از ابزار و مواد جديد و گوناگون، و همچنين اجرا با شيوه‌ها و تکنيک‌هاي متنوع و نو، از ديگر ويژگي‌هاي بارز آثار اين مکتب جديد، به شمار مي‌آيند.
  • البته در ضمن بايد توجه داشت که نقاشي خط پديده جديدي نيست؛ زيرا تلفيق خط و نقاشي از ديرباز در تاريخ خط نگاري ملل مختلف مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال کاربرد خط در کتيبه‌ها و اماکن مقدس و نيز روى ظروف، مهرها و ... که از قدمت زيادي برخوردارند؛ اما نقاشي خط به سبکي که اکنون انجام مي‌شود داراي قدمتى حدوداً سي ساله است.

بیشتر

خط خطی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.